Selectează o Pagină

Declaration

Europa a uitat de Drepturile Omului pentru Lucrătorii Sexuali migranți

E TIMPUL PENTRU ACȚIUNE!

Pe zi ce trece vedem cum consecințele pandemiei Covid-19 au un efect disproporționat asupra celor deja vulnerabili și marginalizați. Lucrătorii Sexuali migranți de peste tot în Europa au cunoscut o intensificare a sărăciei și a excluziunii, nu numai din punct de vedere social, dar și din partea serviciilor vitale și de suport disponibile altor grupuri sociale.

Stigmatizarea, și amenințarea tangibilă pe care o prezintă aceasta asupra bunăstării și drepturilor lor fundamentale, a crescut într-un mediu ce a devenit din ce în ce mai ostil și excluziv de la începutul crizei Covid-19. Multe din provocările cu care se confruntă Lucrătorii Sexuali migranți nu sunt noi, dar situația a devenit disperată.

TAMPEP e o rețea înființată în 1993 care cuprinde peste 30 de organizații din Europa și care e dedicată promovării Drepturilor Omului și a sănătății Lucrătorilor Sexuali migranți.

Aceasta nu a fost niciodată mai necesară decât acum, când organizații și Lucrători Sexuali de peste tot de pe continent semnalează degrada-rea situației din cauza Covid-19 și excluziunea Lucrătorilor migranți de la ajutoare naționale și europene disponibile altor grupuri sociale.

Aceasta a avut loc în tandem cu încercările continue de a criminaliza industria sexului și cu politici migraționale ostile, ceea ce a condus la multiple forme de discriminare, la sisteme punitive ce descurajează ajutorul și încurajează restricția accesului la servicii, și la o intensificare a vulnerabilității.

În loc să susțină Lucrătorii migranți, măsurile Covid-19 au fost folosite pentru a promova combaterea muncii sexuale și controlul migrației. Exemple tangibile includ folosirea schimbării situației legale de către poliție pentru a viza Lucrătorii Sexuali, refuzul accesului la justiție și intensificarea violenței și hărțuirii.

În analiza impactului crizei asupra Lucrătorilor migranți, cateva probleme au ieșit în evidență din rapoartele comunitare despre Lucrătorii Sexuali migranți și din declarațiile Lucrătorilor Sexuali din Europa:

Excluderea de la ajutorul guvernamental

Migranții, cu sau fără documente, au raportat obstacole în accesul la ajutorul guvernamental, ceea ce a făcut ca aceștia să se zbată pentru a menține un standard de viață de bază în ceea ce privește adăpostul și hrana. Guvernele de peste tot din Europa au eșuat să asigure un suport financiar adecvat organizațiilor non-profit care lucrează direct cu Lucrători Sexuali migranți și cu alte grupuri marginalizate.

Riscul crescut de expunere la Covid-19 și augmentarea altor inegalități sanitare

Lucrătorii migranți se confruntă cu accesul restricționat la servicii de sănătate, cu obstacole lingvistice și cu condiții de muncă mai precare, ceea ce conduce la un număr crescut de practici la risc – de exemplu, sex neprotejat. Lucrătorii migranți sunt în special vulnerabili din cauză că programele de ajutor social, chiar și țările în care munca sexuală e legală, deseori exclud migranții, în ciuda faptului că peste 70% din Lucrătorii sexuali sunt migranți în Europa de Vest.

Situația socială precară și mobilitatea redusă

Mulți Lucrători Sexuali migranți erau deja vulnerabili la condiții instabile de cazare, datorii și izolare, iar criza prezentă a exacerbat considerabil aceste probleme. În țările în care munca sexuală e criminalizată și Lucrătorii lucrează pe ascuns, riscul violenței din partea clienților și a poliției a crescut din cauza crizei.

Aceste probleme sunt agravate de mobilitatea redusă a migranților din cauza restricțiilor Covid-19. 

Stigmatizarea și presiunile psihologice

Lucrătorii sexuali migranți se regăsesc într-o criză produsă de stigmatizare, discriminare, insecuritate financiară și izolare. Acești factori au un impact grav asupra bunăstării mentale a Lucrătorilor migranți. În privința accesului la servicii sau la justiție, stigmatul rămâne obstacolul principal pentru Lucrătorii migranți.

Confruntați cu această situație, Lucrătorii Sexuali migranți cer respectarea Drepturilor lor Umane!

Diabolizarea Lucrătorilor migranți și excluderea lor din procesul democratic le-au negat posibilitatea de a-și susține drepturile. Cu toate acestea, nu mai putem aștepta. Vieți sunt în joc.

TAMPEP, în cooperare cu o rețea de organizații ale Lucrătorilor Sexuali și ale aliaților lor din Europa, face apel la toți actorii din domeniu să se unească și să ceară schimbări.

Le cerem tuturor celor care vor o Europă corectă și dreaptă, o Europă care face față provocărilor COVID, să ceară protecția drepturilor Lucrătorilor Sexuali imigranti și promovarea sănătății lor. Aceste nevoi de bază nu trebuie refuzate nimănui, mai ales pe timp de criză.

CERINŢELE NOASTRE

Având în vedere această realitate, rețeaua TAMPEP face apel la indivizi și la organizații pentru susținerea următoarelor cerințe de schimbare bazate pe valorile și responsabilitatea legală ce decurg din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

1. Garantarea accesului liber la servicii de sănătate și la vaccinare pentru toți, inclusiv pentru Lucrătorii Sexuali migranți și pentru alte comunități potențial criminalizate în acord cu recomandările UAIDS.

2. Accesul la servicii și fonduri publice fără penalizare sau risc de deportare.

3. Încetarea folosirii regulamentului Covid-19 pentru a aresta, deține, amenda și deporta pe nedrept Lucrătorii Sexuali migranți.

4. Asigurarea că nici o persoană nu e reținută pe motivul încălcării condițiilor vizei pentru ședere excesivă din cauza consecințelor Covid-19 și eliberarea celor din centrele de detenție pentru migranți în vederea reducerii riscului de a produce focare Covid-19 și o catastrofă umanitară.

5. Implementarea de politici migraționale incluzive   care respectă Drepturile Umane ale Lucrătorilor Sexuali migranți, garantând în același timp protecția lor legală.

Comunitățile de migranți, indiferent de statut, au dreptul la viață, libertate și securitate. Au dreptul de a fi libere de discriminare și de a avea un nivel de trai adecvat.

Cu toate acestea, Lucrătorii Sexuali migranți au fost lăsați de izbeliște de guvernele naționale și oficialii europeni – nu mai pot aștepta.

Facem apel la voi să vă împotriviți nedreptății și să cereți o Europă în care să susținem un cod moral uman care să-i includă pe cei mai vulnerabili dintre noi.

Vă invităm să ne sprijiniți chemarea la acțiune.

Lansăm o petiție pentru a solicita persoanelor și organizațiilor să o semneze ca semn de solidaritate cu cei mai vulnerabili dintre noi. 

Petiția va juca un rol cheie în lobby-ul oficialilor guvernamentali europeni și naționali pentru a forța schimbări reale, asigurând siguranța și drepturile Lucrătorilor Sexuali migranți.

Situația este deja critică, acum este momentul să acționăm!

Semnați petiția aici:

Declaration campaign
Vreau să semnez și eu ca
Confirmation

[custom-twitter-feeds screenname=”tampepeu” num=2]